Залишу ємоціі тут, щоб пам‘ятати.

Оставлю эмоции здесь, чтобы помнить.

Це було важко. Є такі речі в житті яких краще б не було, та досвід який краще не проживати.

Это было трудно. Есть такие вещи в жизни которых лучше бы не было, и опыт который лучше не проживать.

Находячись в безпеці тривожилася за близьких які залишилися.

Находясь в безопасности переживала о близких которые остались.

Виїхала з Києва 1 березня. Останню ніч спала в коридорі, головою у вхідні двері. Кажуть так безпечніше. У підвал не ходила. Фізично не витримала би, бо 14 го лютого захворіла модною хворобою. Реабілітація проходила в автобусі, в дорозі на Молдову.

Выехала из Киева 1 марта. Последнюю ночь спала в коридоре, головой во входную дверь, говорят так безопаснее. В подвал не ходила. Физически не выдержала бы, потому что 14 февраля заболела модной болезнью. Реабилитация проходила в автобусе, по дороге в Молдавию.

На границі наша група розпалась. Частину групи, в якій була я привезли до Кишеньовськоі сінагоги. Для равіна це була несподіванка. Але він дуже швидко зміг владнати ситуацію і найти нам прихисток. Далі довга пауза… Лише 7го підтвердили рейс в Яссах.
І ось 8 го я в Ізраїлі, приїхала до старшої доньки.

На границе наша группа распалась. Часть группы в которой была я привезли к Кишеневской синагоге. Для равина это было неожиданностью. Но он быстро смог уладить ситуацию и найти нам пристанище. Дальше долгая пауза… Только 7-го подтвердили рейс в Яссах.
И вот 8-го я в Израиле, приехала к старшей дочке.

Війні немає пояснень та виправдання.
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Войне нет объяснений и оправданий.
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Ссылка на источник